Lovpligtig

2020 © Bach & Busholdt I/S | CVR: 39617048 | Ejendomsformidler Frederiksberg | Erhvervs- og Byggestyrelsen er ressortmyndighed for ejendomsmæglerbranchen, ebst.dk. Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Bankforbindelse

Sydbank, Gammel Kongevej 64
1850 Frederiksberg C
Reg- og konto.nr. 6737 – 1209098

Lovpligtig forsikring

Ejendomsmæglerfirmaet er forsikret for ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark. Police-nr. 156-08298013-3001.

Samarbejds- og provisionsaftaler

Ingen. Vi plejer vores kunders interesser uden påvirkning af bagvedliggende provisionsaftaler med tredjemand.