LOVPLIGTIG INFORMATION

2018-2021 © Bach & Busholdt I/S | CVR: 39617048 | Ejendomsformidler Frederiksberg | Erhvervs- og Byggestyrelsen er ressortmyndighed for ejendomsmæglerbranchen, ebst.dk. Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Bankforbindelse

Sydbank Holbæk, Ahlgade 63, 4300 Holbæk
Reg- og konto.nr. 6737 – 0001268896

Lovpligtig forsikring

Ejendomsmæglerfirmaet er forsikret for ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark. Police-nr. 156-08298013-3001.

Samarbejds- og provisionsaftaler

Ingen. Vi plejer vores kunders interesser uden påvirkning af bagvedliggende provisionsaftaler med tredjemand.